wie zijn wij

Dubbelkwartet Times & Tides bestaat uit acht gevorderde amateur-zangers. Het is begin 2011 opgericht door Linda Lopez Cardozo en gaf in oktober 2011 zijn eerste uitvoeringen. Amsterdam is de thuisbasis.

De deelnemers zijn: meer...

Wij nemen klassieke muziek serieus voor ons plezier. Velen van ons bespelen een muziekinstrument als professioneel musicus of gevorderde amateur. Maar wij zingen uit liefhebberij. En zonder dirigent. Hopelijk beluistert u iets van onze muzikaliteit en enthousiasme in onze concerten !

Dubbelkwartet Times & Tides zingt in eerste aanleg a-capella koormuziek (dus zonder begeleidende instrumenten). De muziek kan van alle stijlen en alle eeuwen zijn. De programma's zijn gegroepeerd rondom een verbindend muzikaal thema.

Als voorbeeld: beluister ons in "La Biche" van Paul Hindemith  (uit zijn "six chansons") op een tekst van Rainer Maria Rilke.

programma

Op ons meest recente concert, met Kerstmis 2017, zongen wij de onderstaande muziek.  meer...

volgend concert

Wij zijn bezig met het voorbereiden van ons volgend concert. Zodra er meer te melden is houden wij u graag op de hoogte.

uitvoeringen

22 DECEMBER 2017: KERSTCONCERT NULAND

Te gast bij de Merlijn-groep in Nuland zongen wij een kerstprogramma getiteld "O magnum mysterium".

1 JULI 2017: KOORBIËNNALE HOFJESCONCERT, HAARLEM

In het moderne Gravinnehofje in Haarlem voerde Times&Tides een fraai programma uit: een staalkaart van het repertoire.

7 MEI 2017: DE HALLEN, AMSTERDAM

De oude tramremise is getransformeerd tot een centrum van culturele en culinaire avonturen. Wij zongen een afwisselend programma in het kader van de cyclus "zingen in de Hallen".

26 NOVEMBER 2016: OUD-KATHOLIEKE KERK, AMSTERDAM

Op een steenworp afstand van het Concertgebouw zongen wij een programma van gevarieerde koormuziek onder de titel "Puisque tout passe".

14 FEBRUARI 2016: LUSTRUMCONCERT

In het Polanentheater te Amsterdam vierden wij ons eerste lustrum met vóór de pauze het programma "The night we met", en na de pauze optredens van (oud-)leden in wisselende samenstelling, besloten met borrel en diner met ons publiek. Een prachtfeest...

28 JUNI 2015: KOORBIËNNALE HOFJESCONCERT, HAARLEM

Times&Tides voerde het spaanstalige programma "Duende" uit in een "hofjesconcert" in de fraaie Wijngaardtuin in Haarlem.

26 NOVEMBER 2014: HET MAGAZIJN, AMSTERDAM

Op het podium van onze reguliere repetitie-locatie in Amsterdam-West zongen wij een programma "Première!" voor een besloten publiek van bewoners en bekenden.

29 JUNI 2013: KOORBIËNNALE HOFJESCONCERT, HAARLEM

In het Hofje "In den groenen tuin" (Warmoesstraat 23, Haarlem) zong Times & Tides een selectie uit het repertoire.

17 MAART 2013: FESTIVAL KLEIN VOCAAL, NASSAUKERK

Een zestal kleine vocaal ensembles, waaronder Times & Tides, bracht elk een kwartier muziek ten gehore.Dit gevarieerd en boeiend programma bleek een groot succes.

1 MAART 2013: KAPEL OLVG

Het programma "Times and Tides" werd gezongen in de fraaie Kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam.

27 FEBRUARI 2013: ROEIVERENIGING "DE AMSTEL"

Twee dagen eerder werd hetzelfde programma uitgevoerd in de sociëteit van de Roeivereniging De Amstel.

4 MAART 2012: ONS' LIEVE HEER OP SOLDER

Bij de misviering in deze 350+ jaar oude schuilkerk bracht Times & Tides de "Missa 4-vocum Inaequalium" van Claudio Monteverdi ten gehore.

30 NOVEMBER 2011: ROEIVERENIGING "DE AMSTEL"

Het programma "water" werd door Times & Tides succesvol uitgevoerd in de sociëteit van Roeivereniging "De Amstel".

1 OKTOBER 2011: AMSTERDAM-NOORD

In het kader van het project "Hemelwater: ga je mee?" deed dubbelkwartet Times & Tides een try-out met een keuze uit het programma "water".

1 OKTOBER 2011: AMSTERDAMS LYCEUM

Op dezelfde dag, 's avonds, deed Times & Tides een try-out met een keuze uit het programma "water" in het kader van de huisconcerten van Richard Chantrel.

meer...

blijf op de hoogte

Wij stellen uw belangstelling voor onze concerten en activiteiten zeer op prijs. We sturen u graag van tijd tot tijd een e-mail om u op de hoogte te houden.

Uw email-adres:

JA, zet mij op de mailing-list
NEE, ik wil van de mailing af

Uw email-adres zal nooit aan derden worden verstrekt. Het zal uitsluitend gebruikt worden om - enkele malen per jaar - u op de hoogte te houden van onze activiteiten en concerten. U kunt zich altijd weer afmelden via deze web-pagina. Elke toegezonden e-mail bevat ook een link waarmee u zich direct kunt afmelden.

contact

Stuur ons een e-mail via info@timestides.nl of gebruik onderstaand tekstvak om ons een bericht te sturen. Als u een antwoord wilt ontvangen moet u uw email-adres vermelden.

privacyverklaring

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de gehele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Privacy-beleid Times&Tides

Vragen en antwoorden meer...

1. Van wie verwerkt Times&Tides persoonsgegevens?
Times&Tides verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in de vorm van email-adressen op de mailing-list. Als u email-contact met ons heeft kunnen wij uw email-adres op de mailing-list zetten. U kunt ook, als belangstellende, zichzelf op de mailing-list zetten, of iemand anders kan dat doen. Van leden (inclusief oud-, project-, inval- en aspirant-leden) verwerkt Times&Tides ook de NAWTE*)-gegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Times&Tides webmaster.

3. Waarvoor verwerkt Times&Tides persoonsgegevens?
Times&Tides verzendt enkele malen per jaar een email aan de email-adressen op de mailing-list met informatie over onze concerten en andere activiteiten. De email-adressen op de mailing-list worden verder nergens anders voor gebruikt. Van leden registreert Times&Tides ook de NAWTE*)-gegevens.

4. Verwerkt Times&Tides ook bijzondere persoonsgegevens**)?
Neen.

5. Hoe gaat Times&Tides met mijn persoonsgegevens om?
Zie (3) hierboven.

6. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De Times&Tides webmaster.

7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De email-adressen op de mailing-list worden bewaard zolang als Times&Tides informatieve emails wil kunnen versturen aan geïnteresseerden. Als dat niet meer de intentie is (bv. bij opheffing) zal de mailing-list worden gewist. Als Times&Tides wordt opgeheven worden ook de leden-gegevens gewist.

8. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Times&Tides gebonden aan de algemeen geldende wet- en regelgeving.

9. Kan ik zien welke gegevens Times&Tides van mij verwerkt?
Via deze website kunt u zich aan- en afmelden voor de mailing-list en daarbij ook zien of u al op de mailing-list stond. De leden van Times&Tides kunnen in de ledenlijst en het berichten-forum alle persoonsgegevens over henzelf controleren.

10. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Bij de Times&Tides webmaster via info@timestides.nl .

*) NAWTE= naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en email-gegevens.
**) bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld medische en financiële gegevens. Zie de AVG voor de complete lijst.

 versie: 23 mei 2018

website inhoudsopgave:

webmaster, opmerkingen, aanvullingen, correcties:
info@timestides.nl

© 2011-2016 Times&Tides V1430